Исполнительная надпись нотариуса

Главная / Другие нотариальные действия / Исполнительная надпись нотариуса

 

 

Що взагалі являє собою виконавчий напис нотаріуса? Відповідно до Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, тобто це такий вид захисту цивільних прав, . Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Постановою КМУ від 29.06.1999 р. «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів».

До таких документів відносяться:

1. Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно
2. Іпотечні договори, що передбачають право звернення стягнення на предмет іпотеки у разі прострочення платежів за основним зобов’язанням до закінчення строку виконання основного зобов’язання.
3. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов’язаннями. (за рішенням суду було визнано незаконними зміни внесені КМУ щодо документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. Тепер з переліку виключено кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов’язаннями. http://reyestr.court.gov.ua/Review/65037659)
4. Документи, що встановлюють заборгованість підприємств, установ, організацій за відрахуваннями (через Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності) творчим спілкам України за використання творів літератури і мистецтва
5. Документи, що встановлюють заборгованість батьків або осіб, що їх замінюють, за утримання дітей, які потребують тривалого лікування, у дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах, дитячих будинках.
6. Документи, що встановлюють заборгованість батьків або осіб, що їх замінюють, за утримання дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, у загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах соціальної реабілітації.
7. Диспаша (розрахунок з розподілу загальної аварії), не оскаржена в установлений термін або оскаржена, але залишена судом у силі.
8. Документи, що підтверджують заборгованість притягнутих до матеріальної відповідальності звільнених з військової служби військовослужбовців і військовозобов’язаних після закінчення зборів, які не відшкодували заподіяної ними державі шкоди.
9.   Договори лізингу, що передбачають у безспірному порядку повернення об’єкта лізингу.
10. Документи, що встановлюють заборгованість орендарів з орендної плати за користування об’єктом оренди.
11. Векселі, опротестовані нотаріусами в установленому законом порядку.
12. Нотаріально посвідчені товарні та фінансові аграрні розписки.
13. Документи, що підтверджують заборгованість з виплати дивідендів.

  Для одержання виконавчого напису для кожного із вищевказаних випадків подається різний пакет документів передбачений вищезгаданою Постановою. Основною умовою для вчинення виконавчого напису є те, що подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями — не більше одного року. Стягнення за виконавчим написом здійснюється в порядку передбаченим ЗУ «Про виконавче провадження».

На практиці кредитори (в основному це банківські установи) нерідко спекулюють на вчиненнях виконавчих написів. Так, наприклад, в справі 22-ц/796/1990/2016 р. вказується, що згідно  п. 286 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обгрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів. Таким чином, за змістом п.1 Переліку документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172, а також п.п.284 та 286 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та ст.ст.87 та 88 ЗУ «Про нотаріат»  заборгованість або інша відповідальність боржника визнається безспірною і не потребує додаткового доказування у випадках, якщо подані для вчинення виконавчого напису документи передбачені наведеним вище Переліком документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів та підтверджують безспірність заборгованості. При цьому, дії нотаріуса при вчиненні виконавчого напису мають бути спрямовані на перевірку безспірності заборгованості.
Згідно діючого Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Виконавчий напис має містити:
—  дату (рік, місяць, число) вчинення, посаду, прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис;
—  найменування та місце проживання (місцезнаходження) стягувача;
— найменування та місце проживання (місцезнаходження) боржника, дату й місце його народження, місце роботи (для фізичних осіб), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб);
—  строк, за який провадиться стягнення;
— суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, у тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення;
—  розмір плати, суму державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;
—  номер, під яким виконавчий напис зареєстровано;
—  дату набрання чинності виконавчим написом;
—  строк пред’явлення виконавчого напису до виконання;
—  підпис нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, скріплений печаткою.

     Дуже цікаво, що у справі № 6-4882св11 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивльних та кримінальних справ визначив важливу деталь, «відповідно ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» належними доказами, що підтверджують наявність або відсутність заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені в порядку цієї статті, які встановлюють розмір заборгованості. Крім цього при ухваленні рішень суди не звернули уваги на те, що банк мав проінформувати боржника про розмір заборгованості до моменту вчинення виконавчих написів у тридцятиденний строк та не з’ясували чи були виконані вимоги ст. 35 ЗУ «Про іпотеку» та чи отримав ОСОБА_6 письмову вимогу про усунення порушення, яку повинен був направити іпотекодержатель. Судами також не було взято до уваги те, що нотаріус не перевірив факту наявності чи відсутності між сторонами спору щодо заборгованості, чим були порушені вимоги ч.1 ст. 88 Закону «Про нотаріат». Також з виконавчих написів не вбачається, що нотаріусом було враховано часткове погашення боргу.» 

       Отже, ще декілька основних умов при яких повинен вчинятися виконавчий напис:
1.   Документи, що підтверджують заборгованість, повинні бути оформлені у відповідності до вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».
2. Банк має проінформувати боржника про розмір заборгованості до моменту вчинення напису, що повинно підтверджуватися відповідними письмовими доказами.
3.   Обов’язкова перевірка нотаріусом наявності або відсутності спору між сторонами щодо заборгованості.

  Підставами для оскарження може бути як порушення процедури вчинення виконавчого напису, так і неправомірність вимог кредитора.​
      Важливо
також правильно сформулювати свої позовні вимоги, а саме: «визнати виконавчий напис такий, що не підлягає виконанню». Як показує судова практика, якщо сформулювати у прохальній частині позовній заяві вимаги «визнати виконавчий напис недійсною», «скасувати виконавчий напис» у задоволенні позову може бути відмовлено. Тому будьте дуже уважні при формуванні своїх позовних вимог.

нотариусграфик работы

Пн-Пт 9:00-18:00
Сб 9:00-15:00
Вс Выходной
карта проезда
форма связи
×
Форма связи×
Карта проезда

×